Testen

 Stabiliteitstesten van cosmetische producten

In ons laboratorium verrichten wij de noodzakelijke stabiliteitstesten, teneinde er zeker van te zijn dat uw product bij bewaring aan de beoogde fysische en chemische kwaliteitsstandaard alsook aan de functionaliteit en esthetiek blijft voldoen. Aangezien er een grote verscheidenheid aan cosmetische producten bestaat en er geen standaardtest is voor alle typen producten, optimaliseren wij onze testparameters afhankelijk van de aard van uw cosmetische product.

 Tests op de compatibiliteit van de verpakking

Het kiezen van de juiste verpakking is houdt niet alleen in dat uw product er goed moet uitzien in de schappen, doch het product moet ook de juiste eigenschappen behouden bij bewaring en gebruik.

 

 Test op de microbiologische stabiliteit

Microbiële conservering van cosmetica is belangrijk teneinde de microbiële veiligheid van cosmetica voor de gebruiker te garanderen en de kwaliteit van het product te handhaven.

Tijdens de ontwikkeling voeren wij screening tests uit om op snelle en semi-kwantitatieve  wijze vas te stellen of een cosmetisch product substantieel verontreinigd is of niet.

Wanneer het product klaar is om in de markt te worden gezet moet het aan een challenge test worden onderworpen. Dit is een wettelijke vereist om de veiligheid van het product te garanderen. Op verzoek kunnen wij dit uitbesteden.

 Dermatologische testen

Een dermatologische test is niet wettelijk vereist, doch kan voor bepaalde formuleringen nuttig zijn en kan op verzoek worden uitbesteed.